LOONWERK

Loonbedrijf Veltink is opgericht in 1935. In de eerste jaren werden er diverse loonwerk activiteiten uitgevoerd naast het eigen akkerbouwbedrijf. Veltink Loon- & transportbedrijf is uitgegroeid tot een organisatie die uiteenlopende diensten verleend voor een groot aantal sectoren. Hierbij moet men denken aan loonwerkzaamheden voor de veehouderij-, akkerbouw-, bollenteelt- en bouwsector. De transport werkzaamheden lopen uiteen van nationaal- en internationaal walkingfloor transport, kieper,  tank- en vlaktransport. Kenmerken van Veltink zijn; praktisch, probleem oplossend, flexibel.

Mestverwerking

Veltink Loon- & transportbedrijf is al jaren actief in de mestverwerking, zowel toedienen van organische als anorganische meststoffen en het transport van deze stoffen.

Onderstaande werkzaamheden worden verzorgt;

 • Zodebemesten
 • Bouwland bemesten
 • Plaats specifiek bouwland bemesten
 • Mesttransport
 • Mest wegen en monsteren AGR-GPS
 • Mest strooien
 • Kalk strooien
 • Silomixen

Grondbewerking

Voor de juiste teelt is de juiste grondbewerking nodig, ook is het tijdstip belangrijk. Door de jarenlange ervaring kunnen we op het juiste tijdstip de juiste bewerking uitvoeren. Het kan een grondbewerking zijn voor de teelt van een voedergewas, een grondbewerking voor een aan te leggen bouwterrein of egaliseren en zaai klaarleggen van een in te zaaien gazon.

 • Frezen
 • Spitten
 • Woelen
 • Cultiveren
 • Kilveren/ egaliseren 

Zaaien

Veltink beschikt over diverse zaaimachines en zaai technieken dit bied de mogelijkheid diverse gewassen te zaaien.Het zaaien en de bijbehorende zaaibed bereiding gebeurd met oog voor nauwkeurigheid. 

 • Gras zaaien
 • Mais zaaien 
 • Graan zaaien
 • Door zaaien 5 cm/ 10 cm
 • Onder zaaien mais 
 • Groenbemester zaaien

Gewasverzorging

Geïntegreerde gewasbescherming is een steeds belangrijker onderdeel van de werkzaamheden. Voor ons bestaat dit uit drie stappen; voorkomen, diagnose en genezen. Onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd;

 • Gewasbescherming
 • Schoffelen
 • Wied eggen

Voederwinning gras en mais

Voederwinning begint bij het plannen van het juiste oogstmoment passend bij uw bedrijfsstrategie. Wij kunnen de meest voorkomende voederwinningstechnieken uitvoeren. Onderstaande geeft een weergave van de werkzaamheden die wij aanbieden. We beschikken over een modern machinepark met voldoende capaciteit om in korte tijd een grote hoeveelheid gras of mais te verwerken. Onderstaande werkzaamheden worden verzorgt.

 • Grasmaaien
 • Gras harken
 • Gras oprapen
 • Gras hakselen
 • Ronde balen persen
 • Vierkante balen persen
 • Kleine pakjes persen
 • Mais hakselen

Grasland onderhoud

Samen met u kunnen we het juiste rendement van uw voedergewas behalen, hiervoor kan er gekozen worden voor complete grasland vernieuwing maar er kan ook een keuze gemaakt worden voor door zaaien of woelen van het grasland. Door deze bewerkingen op het juiste tijdstip uit te voeren zal er minimale schade ontstaan aan uw graszode. Onderstaande werkzaamheden worden verzorgt;

 • Doorzaaien 
 • Klepelen
 • Grasland woelen

Slootonderhoud

Aanvoer en afvoer van oppervlakte water is van groot belang binnen de teelt van voeder en akkerbouwgewassen. Het sloot onderhoud is van invloed op zowel de aan als afvoer van water. Wij verzorgen het complete slootonderhoud het gehele jaar rond.Onderstaande werkzaamheden voeren we uit;

 • Maai korven
 • Klepelen
 • Sleuven frezen

Overige

Overige diensten die Veltink Loon- en transportbedrijf uitvoert zijn veel al een combinatie van transport en agrarische diensten. Onderstaande diensten worden uitgevoerd. 

 • Bieten snipperen
 • Haag knippen
 • Bomen snoeien, vellen en rooien